Regulamin konkursu LUBIESIEBIE

 

Regulamin konkursu na instagramie pod nazwą “LUBIESIEBIE”  

 

 

§1  Postanowienia Ogólne  

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miumag Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrzei 24/32, 03-710 Warszawa, identyfikującą się numerem NIP 1132818703, REGON 142670236, KRS 0000370367 dalej zwany „Organizatorem”.  

 

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  

 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 maja 2023 roku, a kończy się dnia 26 maja 2023 roku o godz. 23:59:59 czasu polskiego.